Coca Cola - Gatorade orange

Gatorade har mye forskjellige ingredienser, men med knøttliten skrift blir det vanskelig å lese hvilke.

Ikke vet vi om Kristin følte seg "empowered" ved å drikke denne drikken, men vi ble i alle fall ikke det av å lese på den.