The Flying Culinary Circus - Original Bærnes saus

Hilde har sendt oss dette bilde av Bærnes-saus. Her er ingredienslisten skrevet langs kanten som en "bård" med sort mikroskrift på grønn bakgrunn. Dette er ikke lett å lese!

OPP MED LESBARHETEN, The Flying Culinary Circus.