Pensjonisten nr. 7 DESEMBER 2013 - Tidsskrift

Blanke sider og gul tekst på hvit bakgrunn gir dårlig lesbarhet. For folk som har aldersvekket syn vil dette bli (nesten) uleselig. Og skriver man for Pensjonisten er det overveiende sannsynlig at leserskaren er mer enn 30 år...... Problemet er kanskje at de som skriver og designer for tidskriftet ikke er stort eldre?

Vi takker Ruth for flott innsendt bidrag :)