Språkrådet - Tidsskrift. SPRÅKNYTT 41. årgang , 4/2013

TRENGER SPRÅKRÅDET NY SPRÅKDRAKT?

I tidsskriftet Språknytt, 4/2013 var det flere lesbarhetsutfordringer (nytt ord av året, Språkrådet? ;)). Blant annet ble det brukt hvit skrift på lys grå bakgrunn, og som vi ser av bildet - gul blank skrift på hvit bakgrunn.

Ruth sendte oss bildet, og skrev til oss at ”nettopp Språkrådet burde vel være våkne for dette problemet.” Vi i Uleselig kunne ikke vært mer enig.

Opp med lesbarheten, Språkrådet!