Norges Automobilforbud - NAF veibok

Arnold er en av flere som har utfordringer med å lese NAF veibok, og han skriver som følger: "Kontrasten mellom bokstavtypene og papiret de er skrevet på er, etter min mening, for dårlig i tekstdelen av boka. Dessuten burde det ha vært større typer. I dårlig lys når man kjører er det vanskelig for eldre mennesker å lese noe i det hele tatt hvis man ikke bruker lupehjelp - særlig når bilen er i fart. Dette gjelder altså 2014-utgaven. Jeg er selv nesten 88 år og bruker briller når jeg skal lese."

Vi i uleselig mistenker - da kan det hende at vi tar feil - at det er flest eldre mennesker som leser NAF veibok. Dette fordi mange yngre tenderer til å google seg frem til det de lurer på, også når de er langs norske veier. Hvis mistanken vår er rett håper vi at NAF tar bedre hensyn til dette neste gang de kommer med ny veibok.

Eldre mennesker trenger mer lys enn yngre mennesker for å lese, samtidig som det de ser er mer uskarpt. Så tenk på det i forhold til kontrastbruk, størrelsen på skriften og ikke minst gjennomslag på tynt papir.