Opp med skrifta!

Hvor viktig er det at folk får lest rutetabeller eller innholdsfortegnelser?

Noen ganger er det veldig viktig; for om du skal rekke den siste bussen hjem fredag kveld eller er allergisk mot nøtter kan riktig informasjon være helt avgjørende.
En kvinne forsøker å lese teksten på emballasjen på et matvareprodukt.

Gjennom månedene som kommer vil vi sette fokus på problemet uleselig tekst. På dette nettstedet vil vi sette søkelyset på de som gjør hverdagen uleselig for mange, og gi tips og råd til hvordan man bedre kan sikre god lesbarhet.


Vi vet at storparten av den uleselige teksten samfunnet omgir oss med ikke er slik av vond vilje, men snarere fordi man ikke tenkte på eller hadde fokus på lesbarhet.


Vi skjønner at vi verken kan kreve eller bør ønske oss 12 punkts tekst på en tyggegummipakke, men vi ønsker å få de som produserer og designer tyggegummipakken til å tenke mer over hvordan de velger å utforme og å presentere den. Kan teksten gjøres kortere, og dermed bli med tilgjengelig? Kan kontrastene bli tydeligere? Kan det gjøres noen designgrep som letter lesbarheten, og kanskje også skiller produktet tydeligere fra andre produkter?

Og kan du hjelpe oss – slik at vi sammen får et mer tilgjengelig samfunn?


Presseinformasjon:

Informasjonssjef Mia Jacobsen

Epost: mia.jacobsen@blindeforbundet.no

Tlf: +47 23215045 / 95874292